ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 02 ธันวาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (4 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ DIGICO: "กะพริบตาส่งท้ายปีกับ กระแสการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 2018" (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 01 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 18

2. สุขภาวะที่ดี เริ่มที่ 'เยาวชน' เพื่อการพัฒนาประเทศมั่นคง (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17,18

...ประเทศที่ยั่งยืน มั่นคง สุขภาพที่ดีสร้างได้ด้วยการป้องกัน ไม่ใช่การแก้ไข ในงานสัมมนา สรุปบทเรียนโครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายสู่โรงเรียนสุขภาวะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมูลนิธิศึกษาธิการ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี จ.ปัตตานี นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุน...

3. รายงานพิเศษ: 'เปิดโลกการเรียนรู้สู่อาชีพ'เด็กเมืองช้าง'สสค.'หนุน'เก่งดีมีงานทำ'รับไทยแลนด์ 4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
แนวหน้า ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

...การพัฒนาในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ "จังหวัดสุรินทร์" เป็น 1 ใน 10 จังหวัดนำร่องการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ ที่ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ตาก) โดยการสนับสนุนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ให้ดำเนิน "โครงการ...

4. ม.กรุงเทพธนบุรีถล่ม5-2'ช้างยู-แชมเปี้ยน คัพ' (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 02 ธันวาคม พ.ศ. 2560 หน้า 32