ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 11 กันยายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

   

  DPU News  (5 ข่าว)

 

1. สำรวจผู้ใช้สิทธิบัตรทองปี'60 ประชาชนพอใจร้อยละ95.66 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 7

...อย่าง 9,280 คน พบร้อยละ 95.66 พึงพอใจสูงกว่าปี 2559 เมื่อวันที่ 10 กันยายน นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 กันยายน ได้เสนอผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการหลัก...

2. คอลัมน์ แวดวงของเรา: ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 13

edusiamrath@gmail.com เมื่อเร็วๆ นี้ รศ.ดร.นิตย์ เพ็ชรรักษ์ รองอธิการบดีสายงานวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(มธบ.) ถ่ายภาพร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, ศ.ดร. คณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด และ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ ในงานเสวนาวิชาการ "สอบสวนคดีอาญาใครได้ใครเสีย" จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้เรื่องการ...

3. 'ปฎิรูปตำรวจ'ทำแล้วอย่าให้'เสียของ' (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
แนวหน้า ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 1,13

...สงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะนี้ แต่เคย "พยายาม" กันมาแล้ว ดังเรื่องเล่าจาก พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดี กรมตำรวจ ในเวทีเสวนาหัวข้อ "สอบสวนคดีอาญา : ใครได้ใครเสีย" จัดโดยคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ว่าหากย้อนไปในสมัยรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ช่วงปี 2550 ก็มีการตั้งคณะกรรมการทำนองเดียวกัน พล.ต.อ.วสิษฐ ซึ่งร่วมเป็นกรรมการในครั้งนั้นด้วย เล่าว่า มีการตั้งคณะ...

4. โพลชี้ประชาชนพอใจ'บัตรทอง'เพิ่มขึ้น ระบุส่วนใหญ่ไม่รู้สิทธิคลอดลูก (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 21

ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2560 ที่ได้นำเสนอต่อบอร์ด สปสช. มี 5 เรื่อง คือ 1.คะแนนความพึงพอใจ พบว่าปี 2560 กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจสูงถึงร้อยละ 95.66 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ร้อยละ 91.86 เรื่องที่ 2.การรับรู้ต่อระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

5. แข้งยู-19เฉียบยิงบุรีราษฏร์2-0นำฝูงลีกหญิง (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 33