ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 08 กันยายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ พาราสาวะถี (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 13

...เบ็ดเสร็จเด็ดขาดด้วยกันยังหาจุดลงตัวไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ขณะที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจกำลังหาหนทางเพื่อนำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนองค์กรสีกากีนั้น วันก่อนมีเสวนาวิชาการเรื่องสอบสวนคดีอาญาใครได้ใครเสีย ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มี คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและอดีตประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ร่วมวงแสดงความเห็นด้วย คณิตเสนอว่าการปฏิรูปต้องพูดถึงการปฏิรูปทุกองค์กร...

2. แขังสาวยู-19ไล่ยำใหญ่ศรีสะเกษ6-0 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 34

3. ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 08 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 4,5