ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 05 กันยายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (2 ข่าว)

 

1. 'สมชาย หาญหิรัญ'ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคิดเร็ว โปร่งใส ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 8

...จำกัด(มหาชน) (GENGO) ประธานคณะกรรมการบริษัท อ้อยและน้ำตาลไทย จำกัดที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตReader ของวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่ปรึกษากรรมการวิชาการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกรรมการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย

2. สาวกทม.ไล่ยิงลำปาง4-2ลีกบอลหญิ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 05 กันยายน พ.ศ. 2560 หน้า 29