ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 23 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (2 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ Human in Movement ("ดาริกา ลัทธพิพัฒน์"/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 36

"กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดการเสวนาวิชาการหัวข้อ "การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness เพื่อประเทศไทย 4.0" ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมี จตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง, ดร.ดาริกา ลัทธ...

2. ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: คุณพนิดา ไชยวงศ์ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 4