ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 22 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

   

  DPU News  (2 ข่าว)

 

1. มธบ.จับมือกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กก.-กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมทบจัดโครงการ Wellness Thailand 4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 11

พิมพ์ไทยออนไลน์ // วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดโครงการสัมมนาหัวข้อ"การขยายศักยภาพของธุรกิจ Wellness Thailand 4.0" ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการบริการและเกิดการขยายตัวขึ้นของอุตสาหกรรม Wellness ในประเทศไทย รวมถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ...

2. 'อ.หมู'ลั่นเดินหน้าล่าแชมป์ลีกหญิง (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 27