ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 17 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (1 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: มธบ.ผุดสถาบันเอสเอ็มอี ("ดาริกา ลัทธพิพัฒน์"/ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

นางดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า มธบ.ลงนามบันทึกข้อตกลงกับสมาพันธ์ เอสเอ็มอีไทยในการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนวัตกรรมเอสเอ็มอี เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง และช่วยขับเคลื่อนและเพิ่มขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การตกลงร่วมมือครั้งนี้เป็นผลมาจากทั้ง 2 องค์กรมีแนวคิดต่อธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่สอดคล้อง...