ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 16 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (1 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ชีพจรทั่วไทย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 22

...ปทุมธานี โดยในพื้นที่ จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทั้งหมด 2 หน่วย คือ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต และตลาดไท ...พ่อเมืองระนอง จตุพจน์ ปิยัมปุตระ จับมือกับ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ด้านการส่งเสริมการจัดการด้านการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพ และส่งเสริมการวิจัยระหว่างจังหวัดระนองกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมเป็น...