ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 11 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ CALENDAR: AUGUST +2017 1-4 AUG (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
CAMPUS Star ฉบับวันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 16

2. คอลัมน์ CAMPUS ACTIVITY: DPU ปรับโฉมองค์กรฝัง NEW DNA สร้างคุณภาพคน สร้างคุณภาพงาน (%03000903/dpu) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
CAMPUS Star ฉบับวันที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 14

3. แข้งสาวยู-19สอนเชิงรุ่นน้อง7-0 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 28