ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 07 สิงหาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

   

  DPU News  (1 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: วธ.-สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ("ดาริกา ลัทธพิพัฒน์"/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 07 สิงหาคม พ.ศ. 2560 หน้า 10

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมี ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวรผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารคณะกรรมการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์...