ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 24 กรกฎาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (2 ข่าว)

 

1. มอบรางวัลสุดยอดหน่วยงานมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 6

...สถาบันการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1.มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลโล่พระราชทาน "เพชรน้ำเอก" 2.จุฬาลง กรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลโล่พระราชทาน "ทองนพคุณ" 3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลโล่พระราชทาน "พลอยน้ำงาม" 4.สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับรางวัลโล่พระราช ทาน "แก้วไพฑูรย์" 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติ บริหารธุรกิจ รับรางวัลโล่พระราชทาน "แก้วไพฑูรย์"...

2. ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: ฉลองวันเกิด (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 4