ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 21 กรกฎาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (12 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: โรงเรียนปลอดบุหรี่ (ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 19

ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงธุรกิจบัณฑิตย์ เอฟซี ยรรยง ทองประยูร ผู้ช่วยผู้จัดการทีม อ.ทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" อ.สามโคก จ.ปทุมธานี และ พงษ์ศักดิ์ วงศ์เจริญชัย ผู้แทนจาก สสส. เข้าร่วมประชุมจัดแผนดีเดย์ของโครงการปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา ซึ่งจะจัดในวันที่ 3 สิงหาคม นี้ --จบ-- --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ก.ค. 2560 (กรอบบ่าย)--

2. ยก24หน่วยต้นแบบกรุงเทพฯสีเขียวกทม.กระตุ้นจิตสำนึกทุกภาคส่วน-ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

...ธาตุทอง 4.โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 5.โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว 6.โรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์ฯ กลุ่มระดับอุดมศึกษาได้แก่ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 4.สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 6.มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กลุ่มเครือข่ายอาคารสูง ได้แก่ 1.โรงแรมเดอะสุโกศล 2.โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ บางนา 3...

3. 'ต้นแบบเครือข่ายกรุงเทพฯสีเขียว'กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
บางกอกทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

...สถาบันการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับรางวัลโล่พระราชทาน "เพชรน้ำเอก" 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับรางวัลโล่พระราชทาน "ทองนพคุณ" 3.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รับรางวัลโล่พระราชทาน "พลอยน้ำงาม" 4. สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ รับรางวัลโล่พระราชทาน "แก้วไพฑูรย์" 5. วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ รับรางวัลโล่พระราชทาน "แก้วไพฑูรย์"...

4. 'แม่วัยทีน' เรื่องท้อง ที่สังคมต้อง 'รับ' (รู้) (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 7

...นั้นยังไม่อนุญาตให้ใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนซึ่งช่วย ลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง" ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเป็นวิธีการที่ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน โดยใช้หลัก 8 ด้านคือ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วม...

5. คอลัมน์ หน้าต่างความคิด: นโยบายคุณภาพชีวิตแรงงานในยุค 4.0 บทเรียนจากต่างประเทศ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการ ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือคุณภาพของคนในประเทศ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยทำงาน เพราะคนกลุ่มแรกที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลง และ คนกลุ่มนี้ก็เป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้รับ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น หลายประเทศโดยเฉพาะประเทศในยุโรป จึงให้ความสำคัญกับนโยบายด้านคุณภาพชีวิตของแรงงาน เพื่อให้...

6. คอลัมน์ ข้อมูลดิบ: 10 อาชีพเสี่ยงตกงานสูงสุดยุคไทยแลนด์4.0 - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 44

7. คอลัมน์ ข้อมูลดิบ: 10 อาชีพเสี่ยงตกงานต่ำสุด ยุคไทยแลนด์ 4.0 - (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 55

8. คอลัมน์ แปะข่าวชาวมหา'ลัย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 19

...พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มุ่งผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่การพัฒนาทักษะของตนเองผ่านทาง...

9. คอลัมน์ ย่อยข่าวลูกหนังทั่วไทย: สาวยู-16 ถล่มบุรีราษฎร์ฯ 6-2 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 33

10. คอลัมน์ SSF SIAMSPORT FOOTBALL (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 26

11. ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: ประชุมเตรียมความพร้อม (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 4,5

12. เร่งเครื่องขบวนแรก รถไฟ(ความเร็วสูง)ไทย-จีน (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
BLT BANGKOK ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1,6,7

...อยู่ที่นั่น เกิดการเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจของพื้นที่เป็นสัญญาณเริ่มของไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างดี ในงานเสวนา “รถไฟความเร็วสูงไทย-จีน : ประโยชน์ร่วม ที่ต้องเร่งผลักดัน” โดยสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นายประภัสร์ จงสงวน อดีตผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ว่า รถไฟความเร็วสูงจะทำให้วิธีการเดินทางของคนเปลี่ยนไปหากเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปเขาใหญ่ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง เชื่อว่าคน...