ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 20 กรกฎาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (3 ข่าว)

 

1. เจ้าคุณธงชัยแจงแข่งเพชรยอดมงกุ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

...เดิมในปี 2559 ที่ไม่มีการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แต่ปีนี้ทั้ง 3 วิชาจะกลับมาแข่งขันกันใหม่ พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวว่า โปรแกรมการแข่งขัน มีดังนี้ ภาษาจีน แข่งวันที่ 6 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีนี้มีผู้สมัครมากกว่า 4 พันคน, วิทยาศาสตร์ แข่งวันที่ 19 สิงหาคม ที่ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เคมี-ฟิสิกส์-ชีววิทยา แข่งวันที่ 20 สิงหาคม ที่ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เศรษฐศาสตร์ แข่ง...

2. คอลัมน์ แปะข่าวชาวมหา'ลัย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 19

...พระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มุ่งผลักดันให้เยาวชนก้าวสู่การพัฒนาทักษะของตนเองผ่านทาง...

3. เจ้าคุณธงชัยแจงแข่งเพชรยอดมงกุ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

...เดิมในปี 2559 ที่ไม่มีการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และพระพุทธศาสนา แต่ปีนี้ทั้ง 3 วิชาจะกลับมาแข่งขันกันใหม่ พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวว่า โปรแกรมการแข่งขัน มีดังนี้ ภาษาจีน แข่งวันที่ 6 สิงหาคม ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีนี้มีผู้สมัครมากกว่า 4 พันคน, วิทยาศาสตร์ แข่งวันที่ 19 สิงหาคม ที่ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เคมี-ฟิสิกส์-ชีววิทยา แข่งวันที่ 20 สิงหาคม ที่ ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี เศรษฐศาสตร์ แข่ง...