ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 18 กรกฎาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (5 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ DIGI: เนื้อหาที่ควรมีบนเฟซบุ๊คแฟนเพจ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 18

2. Students urged to study for professions that match capabilities ("dhurakij pundit university"/"dhurakij pundit") (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
The Nation ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1B

...toughened foreign labour law would likely add to further pressures on the labour market if the number of migrant workers shrank. Kiatanantha Lounkaew, assis-tant to the vice president for research, Dhurakij Pundit University, said that it is a wellknown fact that the unemployment rate is the highest for those with university degree. Recent release by the National Statistical Office showed that...

3. คอลัมน์ ชุมชนสตาร์ทอัพ: DPU ปรับโฉมองค์กร ("ดาริกา ลัทธพิพัฒน์"/dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 26

ท่ามกลางการหมุนเร็วของเทคโนโลยี นอกจากองค์กรธุรกิจแล้ว ในส่วนของ ภาคการศึกษาก็ต้องเร่งปรับตัวเช่นกัน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เริ่ม เดินหน้าปรับโฉมใหม่ชูวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ใหม่ และเสริมทัพสร้างองค์กรให้มีคุณภาพ พร้อมปลูกฝัง NEW DNA ให้กับคณาจารย์ และบุคลากร เพื่อสร้างคุณภาพคนและสร้างคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ NEW DNA ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย...

4. ดึง'เด็กหลุดระบบ'ฝึกอาชีพ ที่นี่'สุรินทร์'ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
แนวหน้า ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1,13

...7.9 ปี ขณะที่เด็กมาเลเซียอยู่ที่ 10.1 ปี เป็นสาเหตุให้คุณภาพทุนมนุษย์ของไทย ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเป็นเรื่องท้าทายมากว่าจะแก้ไข กันอย่างไร? และขณะเดียวกัน ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ก็ยังกล่าวด้วยว่า การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องใช้กำลังของ "แรงงาน มีฝีมือ" อย่างมาก ซึ่งไทยมีเพียงร้อยละ 14 น้อยกว่า ประเทศพัฒนาแล้วที่มีประมาณร้อยละ 40 แต่การจะไปหวังจาก ...

5. ภาพข่าว: ทดเวลาเจ็บ: ผู้สนับสนุนหลัก (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 หน้า 4