ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 21 มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (5 ข่าว)

 

1. วิทยาลัยแพทย์บูรณาการสรางคนตอบโจทย์ธุรกิจ Wellness (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 36,34

...ต้องการบุคลากรที่มีทักษะการแพทย์ทางเลือกมีมากขึ้น บวกกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่หันมาทำธุรกิจ Wellness เพิ่มขึ้น เป็นที่มาของการ ก่อตั้งวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ (College of Integrative Medicine-CIM) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และเพื่อเสริมให้วิทยาลัยมีความ เข้มแข็งยิ่งขึ้นไป ล่าสุด CIM ได้ร่วมกับ 5 สมาคมแพทย์ ได้แก่ สมาคมธนาคารกระดูกและเนื้อเยื่อในพระอุปถัมภ์ฯ สมาคมบำบัดไทย สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย...

2. ไทยเจ้าภาพหมากล้อมม.โลก ครั้งแรกประวัติศาสตร์ มี 72 มหาวิทยาลัยร่วม ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ค. (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 17,18

...จากทั่วประเทศเข้าร่วมการคัดเลือก โดยมีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 11 คน ได้แก่ 1.นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง จาก ม.เกษตรศาสตร์, 2.นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 3.นายณัฐวัชร์ พ่อค้า ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จาก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์, 4.นายธนาพล คุรุจิตโกศล ระดับฝีมือ 2 ดั้ง จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 5.นางสาวพรสินี สุขชื่นฤทัย ระดับฝีมือ 1 ดั้ง จาก ม...

3. " DPU ผุดแนวคิด STARTUP UNIVERSITY เน้นการคิด ผลิตนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศ " (dpu) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 6

4. จัดโกะม.โลกที่ไทย "ก่อศักดิ์"ปลื้ม72มหา'ลัยชั้นนำมาชิงชัย เปิดโฉม11ตัวแทนชาติแข่ง9-11ก.ค.นี้ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) -(มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามกีฬา ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 1,9

...ประเทศเข้าร่วมการคัดเลือก สำหรับนักกีฬาผ่านการคัดเลือกมีทั้งหมด 11 คน ได้แก่ 1.นายธีระ รุ่งเรืองทวีพงศ์ ระดับฝีมือ 5 ดั้ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2.นายธีรพัฒน์ สันตติอนันต์ ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 3.นายณัฐวัชร์ พ่อค้า ระดับฝีมือ 4 ดั้ง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 4.นายธนาพล คุรุจิตโกศล ระดับฝีมือ 2 ดั้ง จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 5.นางสาวพรสินี สุขชื่นฤทัย ระดับ...

5. คอลัมน์ ลานกิจกรรม: วาดตึกเก่า เล่าเรื่องกรุง (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 19

...ให้เกิดการสานต่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีศิลปินวาดภาพชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น นายการัญ เจียมวิริยะเสถียร พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและวิทยาลัยเพาะช่าง ...มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนนักเรียนนักศึกษา อายุ 16-19 ปี สนใจทำธุรกิจเข้าร่วมโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ "Startup Boot camp @ DPU" ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมเข้าค่ายต่อยอดการ...