ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 20 มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ลานกิจกรรม: วาดตึกเก่า เล่าเรื่องกรุง (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 19

...ให้เกิดการสานต่ออันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีศิลปินวาดภาพชื่อดังเข้าร่วมกิจกรรม อาทิ รศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น นายการัญ เจียมวิริยะเสถียร พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรและวิทยาลัยเพาะช่าง ...มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ชวนนักเรียนนักศึกษา อายุ 16-19 ปี สนใจทำธุรกิจเข้าร่วมโครงการแคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ "Startup Boot camp @ DPU" ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท พร้อมเข้าค่ายต่อยอดการ...

2. คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 4

...คุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน รอบชิงชนะเลิศ และการประกวดกองเชียร์ของเด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 20-21 มิ.ย. ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ .. ข่าวสังคมทั่วไป ประจำวันอังคารที่20 มิ.ย. เวลา 08.30 น. มานะ เกลี้ยงทอง ผอ.สำนักงานธนานุเคราะห์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การบริการ Ser vice Mind หัวข้อ เพื่อนอิงกัน...

3. ภาพข่าว: ผนึกวิชาการ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 19

...นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และผู้บริหาร ผู้บริหารจาก 5 สมาคมการแพทย์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพป้อนสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ