ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 18 มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ DIGIC: ข้อมูลยากๆ จงใช้ Infographic (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 18

2. ม.เอกชนมีที่เหลือรับได้เกือบ5หมื่นคน (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 26

...1,500 คน ม.เกริก 1,585 คน ม.เกษมบัณฑิต 2,000 คน ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 840 คน ม.กรุงเทพธนบุรี 1,000 คน ม.คริสเตียน 685 คน ม.เจ้าพระยา 115 คน ม.เซนต์จอห์น 250 คน ม.เทคโนโลยีมหานคร 900 คน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2,000 คน ม.ตาปี 200 คน ม.ธนบุรี 1,000 คน ม.นอร์ท-เชียงใหม่ 1,280 คน ม.นานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 195 คน ม.นอร์ทกรุงเทพ 1,800 คน ม.เนชั่น 260 คน ม.ปทุมธานี 1,000 คน ม.พายัพ 1,500 คน ม.ฟาฏอนี...

3. สกู๊ปหน้า 1: มุมมองนักกฎหมาย แม่บทใหม่รีเซ็ต กกต. (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 1,5

...การเมืองเพื่อรายงานให้ กกต.กลางทราบ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ อดีตอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้ความเห็นว่า "กรณีของกฎหมาย กกต.ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มาของ กกต.ใหม่ ซึ่งกฎหมายไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับการทำงานของ กกต.ชุดปัจจุบัน ถามว่าจำเป็นมั้ยที่ต้องเซ็ต...