ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 16 มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (6 ข่าว)

 

1. เปิดช่องตั้งมหา'ลัยนอก ผลกระทบหรือโอกาสของการศึกษาไทย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า B9

...2 แสนที่ แต่มีผู้มาสมัครแค่ 1 แสน เท่านั้น หากเราไม่เร่งพัฒนาตัวเองก็จะเสียโอกาสและได้รับผลกระทบจากที่มีผู้เรียนน้อยลงในอนาคต" ประธาน ทปอ.กล่าว เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หากมองนโยบายนี้เป็นการเปิดโอกาสในระยะยาว เรื่องนี้จะสร้างแรงกระเพื่อมให้มหาวิทยาลัยไทยปรับตัว เปลี่ยนแปลงการบริหารให้แข่งขันกับนานาชาติได้ ซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพในทุกด้าน และไม่...

2. TCAS ระบบใหม่ลดเหลื่อมล้ำ?คัดเลือกเข้าเรียน 'อุดมศึกษา' (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 16,15

...สมัคร ค่าเดินทาง ค่าที่พัก เพราะตารางสมัครของแต่ละ มหาวิทยาลัยก็แล้วแต่ว่าใครจะกำหนด ดังนั้นก็ยังหนีไม่พ้นว่าโอกาสจะเป็นของ เด็กฐานะดีมากกว่า นายเกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่าโดยส่วนตัวมองว่าสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ในระดับ นัยสำคัญ แต่เป็นการแก้ปัญหาปลายทาง เพราะการเข้ามหาวิทยาลัยเป็นผลจาก การลงทุนตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งเด็กจะเก่งไม่...

3. DPU: "DPU ผุดแนวคิด STARTUP UNIVERSITY เน้นการคิด ผลิตนวัตกรรม สร้างธุรกิจใหม่เพื่อขับเคลื่อนประเทศ" (dpu) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 6

4. สาวยู-16ซัดสบายเท้า 2-0 'ฉลามสาว' โหดรัว 10-0 (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 40,39

5. คอลัมน์ SSF SIAMSPORT FOOTBALL (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 26

6. 'อ.หมู' ปลื้มปั้นแข้งสาวธุรกิจเป็มทีมแถวหน้าของเมืองไทย (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 24