ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 12 มิถุนายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (6 ข่าว)

 

1. คนกรุงมักง่ายทิ้งขยะทำท่วม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 15

...และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคกลาง จำนวนกว่า 50 ชีวิต จาก 7 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วยกันกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำ...

2. DPUมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 6

3. คนกรุงมักง่ายทิ้งขยะทำท่วม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 15

...และนักศึกษาเครือข่ายสิงห์อาสาภาคกลาง จำนวนกว่า 50 ชีวิต จาก 7 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกันลงพื้นที่ที่ชุมชนวัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ช่วยกันกำจัดผักตบชวาและขยะมูลฝอย ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำ...

4. ภาพข่าว: ศิษย์เก่าดีเด่น (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 19

ดร.ดาริกา ลัทธิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ ยรรยง ทองประยูร ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ให้การสนับสนุนด้านกิจกรรมนักศึกษา "DPU STAR" ประจำปี 2559 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 49 ปี ที่ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

5. ธุรกิจฯยิงนครศรี 3-1 ขึ้นรองฝูงลีกหญิง (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 33

6. 'ใบเฟิร์น' ปลื้มประเดิมบู๊ลีกหญิงรับต้องปรับเข้าสไตล์แข้งธุรกิจฯ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 24