ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 18 พฤษภาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมภาษี-มาตรฐานบัญชี (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 24

สถาบันพัฒนานักวิชาชีพบัญชี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมการอบรม "UPDATE ภาษีและมาตรฐานการบัญชี 2560" รุ่นที่ 1 โดย อาจารย์สมชาติ แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร และ อาจารย์รัชดาภรณ์ เสมขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต : CPA และอาจารย์ประจำหลักสูตรการบัญชี CIBA เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 2560 เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องประชุม 5-2 อาคาร...

2. คอลัมน์ DCI: เลือกกลุ่มเป้าหมาย คือหัวใจสำคัญของออนไลน์ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 18

3. ยังไม่หวังแชมป์สาวบีจีโฟกัสนัดต่อนัด (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 34