ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 15 พฤษภาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ LOOK around เรียน รู้ ดู ฟัง: มธบ.อบรมแอร์โฮสเตส (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 4

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และผู้ปฏิบัติงานต้อนรับบนเครื่องบิน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบินที่จะมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน โดยหลักสูตรนี้ได้การรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ผู้ผ่านการอบรม...

2. รอยสักสลัก 'แก๊ง' (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 1

...ในตัวในวัฒนธรรมของคนไทยมานาน แต่รอยสักแบบไทยๆ ก็มีที่มาห่างไกลจากคำว่า "แก๊ง" ในวิทยานิพนธ์เรื่อง "วิวัฒนาการการสักและวัฒนธรรมมวลชนกับการสักรอยศิลปะบนเรือนร่าง" ของ ชนกภรณ์ นรากร นิเทศศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อธิบายความหมายของการสักในอดีตว่าส่วนใหญ่มิได้มุ่งที่ความสวยงาม แต่จะเน้นในเรื่องความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นสำคัญ ดังนั้นสัญลักษณ์ที่ใช้จึงเป็นพวกอักขระ คาถา...

3. คอลัมน์ สี่แยกข่าวย่อย: อบรมหลักสูตรการบิน (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ.) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 24

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.)จัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและผู้ปฏิบัติงานต้อนรับบนเครื่องบิน วันที่ 19-23 มิ.ย.60 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการบิน หลักสูตรนี้ได้การรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจาก IATA สอบถาม โทร. 0-2954...