ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 07 พฤษภาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (1 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ หมุนตามโลก: ช่องว่างทักษะ โจทย์ใหญ่ไทยแลนด์ 4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 07 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า B1

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีสายงานวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนักวิชาการสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มิติที่สำคัญที่สุดด้านหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 คือ การยกระดับคุณภาพของแรงงานให้มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ติดหล่มมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี ปัญหาแรงงาน...