ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 05 พฤษภาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (2 ข่าว)

 

1. สถาบันที่เปิดสอนและฝึกอบรม Logistics Supply Chain ในประเทศไทย (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
Logistics THAILAND ฉบับวันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้า 45,46,47,48

2. คอลัมน์ SSF SIAMSPORT FOOTBALL: เทปบันทึกการแข่งขัน (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 05 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 16