ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 03 พฤษภาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (7 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ เด็กมอขอแจม: ร.ร.สวยด้วยมือ 'น.ศ.มธบ.' (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

...khojam@matichon.co.th สวัสดีครับผมชื่อ นายโสฬส ยิ้มแย้ม ชื่อเล่น เล็กนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวารสาร ศาสตร์ แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อสาขาใหม่เป็น ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ (MI) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ผมขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในรั้วมหา'ลัยแห่งนี้และประสบ การณ์ตอนที่ยังศึกษาอยู่ อันดับแรกคือ ประเพณีรับน้อง ไม่ว่าเข้าที่ไหนก็มีกันทั้งหมด ซึ่งถามว่ารุนแรงไหม? ที่นี่...

2. คอลัมน์ เด็กมอขอแจม: ร.ร.สวยด้วยมือ 'น.ศ.มธบ.' (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

...khojam@matihcon.co.th สวัสดีครับผมชื่อ นายโสฬส ยิ้มแย้ม ชื่อเล่น เล็ก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวารสารศาสตร์ แต่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อสาขาใหม่เป็น ภาควิชาการสื่อสารมวลชนและนวัตกรรมสื่อ (MI) คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ผมขอเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรั้วมหา'ลัยแห่งนี้และประสบการณ์ตอนที่ยังศึกษาอยู่ อันดับแรกคือ ประเพณีรับน้อง ไม่ว่าเข้าที่ไหนก็มีกันทั้งหมด ซึ่งถามว่ารุนแรงไหม? ที่นี่...

3. คอลัมน์ DIGICO: การสื่อสารการตลาดดิจิทัลในชุมชน (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
อปท. นิวส์ ฉบับวันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 18

4. คอลัมน์ be strategic: อินโดหมี่ ตีไข่แตก (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
SME Thailand ฉบับวันที่ 01 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 68,69

5. แข้งสาวบัณฑิตเอเซียตั้งเป้าแชมป์ลีก (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 32

6. 'สมบัติ'รับยังสู้ธุรกิจไม่ได้ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

7. 'ชัชวาลย์'เผยผลตอบรับลีกหญิงประสบความสำเร็จ (%03000903) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 03 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13