ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 18 เมษายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (2 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: เรียงคนมาเป็นข่าว: มอบน้ำดื่ม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้า 4

...ต่างๆ สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ, งานวันสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม สำนักงานเขตบางเขน, กองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานเขตสายไหม, กิจกรรมลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ชุมชนโซน 5 เขตสายไหม และกิจกรรม "ดีพียูเกม 2016" ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อเร็วๆ นี้ --จบ-- --มติชน ฉบับวันที่ 19 เม.ย. 2560 (กรอบบ่าย)--

2. สั่งทีมยช.ใส่เต็มที่ลีกขาอ่อน (%03000903) คลิกดูคลิป >> 
ฟุตบอลสยาม รายวัน ฉบับวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้า 40,33