ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 29 พฤศจิกายน 2559

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (9 ข่าว)

 

1. ช่วง5ปี'ร้านเหล้า'รอบมหา'ลัยอื้ (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 8

...จาก 405 ร้าน ในปี 2552 เป็น 747 ร้าน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 84 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จาก 105 ร้าน ในปี 2552 เป็น 229 ร้าน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จาก 83 ร้าน ในปี 2552 เป็น 187 ร้าน ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 125 หากเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีสัดส่วนของร้านเหล้าเปิดใหม่...

2. ชี้ร้านเหล้าผุดรอบจุฬาฯมากที่สุด (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 2

...เหล้าเปิดใหม่มากสุด 342 ร้าน จากเดิมมี 405 ร้าน เพิ่มเป็น 747 ร้าน หรือร้อยละ 84 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จากเดิม 105 ร้าน เพิ่มเป็น 229 ร้าน หรือร้อยละ 118 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จากเดิม 83 ร้าน เป็น 187 ร้าน หรือร้อยละ 125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข เพิ่มขึ้น 99 ร้าน จากเดิม 83 ร้าน เป็น 182 ร้าน หรือร้อย...

3. 'ร้านเหล้า'ล้อมสถาบันอุดมฯ-ตะลึง!จุฬาฯดกดื่นที่สุด (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 4

กรุงเทพฯ * สำรวจพบ 5 ปีมี "ร้านเหล้า" เปิดใหม่รอบมหาวิทยาลัยเพียบ "จุฬาฯ" มีจำนวนร้านเหล้าเพิ่มขึ้นมากสุด 342 ร้าน รองลงมา "ลาดกระบัง" เพิ่มขึ้น 124 ร้าน อันดับสาม "ธุรกิจบัณฑิตย์" เพิ่มขึ้น 104 ร้าน แต่มีสัดส่วนร้านเหล้าเปิดใหม่สูงสุด 125% ด้าน "สวนสุนันทา-สวนดุสิต" น้อยสุด 18 ร้าน เผยเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งมากสุด ห่วงเปิดในระยะ 100 เมตรพุ่ง ผศ.ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด...

4. ภาพข่าว: นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 3

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส., ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนม.ธุรกิจบัณฑิตย์, นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี และคณะสื่อมวลชนถ่ายภาพร่วมกัน ในโอกาสเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบ "โครงการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะ...

5. สพล.กรุงเทพยันไม่ถอนแม้รั้งบ๊วยบอลยูลีกหญิงธุรกิจฯ รับแผ่วไร้โกลมือ1 (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
สยามกีฬา ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 17,28

"บิ๊กดอน" ชัชวาล เผ่าสวัสดิ์ ผู้จัดการทีมแข้งสาว ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ รับขาด "ส้ม" ญาดา เซ่งย่อง นายด่านมือ 1 ของทีม กระทบต่อการป้องกันพื้นที่แดนสุดท้าย กำชับนักเตะเล่นเกมรุกให้เด็ดขาด เพื่อกลบจุดอ่อน ขณะที่ อ.ยงศักดิ์ ณ สงขลา ผู้ประสานงาน สพล.กรุงเทพ ยันส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันต่อเนื่อง แม้ปัจจุบันรั้งอันดับสุดท้ายของตารางและไม่สามารถเก็บแต้มได้ ม.ธุรกิจฯรับขาดนายด่านมือ1กระทบทีม แข้งสาว "สิงห์คลอง...

6. ร้านเหล้าผุดรอบจุฬาฯมากที่สุด (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
new)108 ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 5

...แอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 13 แห่ง ในระยะ 100-500 เมตร ช่วงปี 2552 กับปี 2557 พบว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีร้านเหล้าเปิดใหม่มากสุด 342 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุขเพิ่มขึ้น 99 ร้าน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพิ่มขึ้น 95 ร้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏ...

7. ชี้5ปี'จุฬาฯ'ร้านเหล้าเพิ่มขึ้น342ร้าน (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 9

...เพิ่มเป็น 747 ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 84% รองลงมาคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จากเดิม 105 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 229 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 118% อันดับสามคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จากเดิมมี 83 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 187 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 125% ผศ.ดร.ภัทรภร กล่าวอีกว่า หากเทียบเป็นอันตราส่วนแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจ...

8. ร้านเหล้ารอบจุฬาฯเพิ่มมากสุด (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 16,15

เปิดใหม่เพียบ-ผลสำรวจรัศมี 500 เมตร 747 ร้าน ผลสำรวจรอบ 5 ปี พบรอบ 13 มหาวิทยาลัยดัง ร้านเหล้าเปิดใหม่เพียบ "จุฬาฯ"เพิ่มขึ้น มากสุด 342 ร้าน รวมเป็น 747 ร้าน "ลาดกระบัง"เพิ่ม 124 ร้าน "ธุรกิจบัณฑิตย์" เพิ่ม 104 ร้าน ระยะประชิดสุดห่างแค่ 100 เมตร ดร.ภัทรภร พลพนาธรรม อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดเผยผลการศึกษา "การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเปรียบเทียบ ในรอบ 5 ปี" ในงาน...

9. ชี้ร้านเหล้าผุดรอบจุฬาฯมากที่สุด (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 หน้า 13

...เหล้าเปิดใหม่มากสุด 342 ร้าน จากเดิมมี 405 ร้าน เพิ่มเป็น 747 ร้าน หรือร้อยละ 84 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จากเดิม 105 ร้าน เพิ่มเป็น 229 ร้าน หรือร้อยละ 118 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จากเดิม 83 ร้าน เป็น 187 ร้าน หรือร้อยละ 125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตบพิตรพิมุข เพิ่มขึ้น 99 ร้าน จากเดิม 83 ร้าน เป็น 182 ร้าน หรือร้อย...