ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 10 เมษายน 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (1 ข่าว)

 

1. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิด9หลักสูตรยุคดิจิตอล (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560 หน้า 19

ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู คณบดีวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่า วิทยาลัยบริหารธุรกิจฯ มุ่งเน้นผลิตนักศึกษาเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งนักศึกษาไม่ว่าจะเรียนคณะหรือสาขาใดก็ตาม สามารถนำความรู้มาต่อยอดทำธุรกิจได้จริงบนพื้นฐานความต้องการของประเทศได้อย่างมืออาชีพ โดยในปีการศึกษา 2560 นี้วิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรงกับความ...