ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 27 มีนาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

DPU News  (5 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ข่าวทะลุคน: ประสงค์ พูนธเนศ ถูกบี้เก็บภาษีหุ้นชิน (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 6

...ผู้บริหารกรมสรรพากร หากยังไม่ทำ มีเส้นตาย 31 มี.ค.นี้ก่อนคดีขาดอายุความ เกิด 18 ต.ค. 2502 บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี ปี 2524 นิติศาสตรบัณฑิต มสธ. บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (การจัดการการบริหารองค์กร) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ลูกหม้อกระทรวงการคลัง ผ่านเก้าอี้หลัก ปี 2551 รองอธิบดีกรมสรรพากร, ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมศุลากร ปี 2553 ปีถัดมาโยกเป็น ผอ...

2. ภาพข่าว: รอบรั้วการศึกษา: ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ ("ดาริกา ลัทธพิพัฒน์"/ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

อธิการบดี ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ในนามของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) ลงนามกับ "สนทนา นรินทร์"ผอ.แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สายการบินนกแอร์ ในการพัฒนาบุคลากรด้านสายการบินให้มีคุณภาพ

3. ยูลีกหญิงจับมือเอฟบีเอสจัดบอลหญิงสี่เส้า (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 12

...2016-17 ร่วมกับบริษัท เอฟบีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยนายประชา เตชะการุณ ประธานกรรมการฯ จะจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลหญิงสี่เส้า "เอฟบีเอส ปรีไทยลีก 2017" ในระหว่างวันที่ 7-11 เม.ย. ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยมี 4 สโมสรที่จะส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกหญิงประจำปี 2017 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี เอฟซี และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ส่งทีมเข้าร่วม...

4. ผลวิจัยแนะฝึกทักษะอาชีพรับยุค4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 6

กทม. - จากกรณีสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) นำเสนอผลวิจัย "การปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพแก่เยาวชน" ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มธบ. กล่าวว่า จากข้อมูล "การวิจัยสถานการณ์ตลาดแรงงานในกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่ม" ว่าตลาด...

5. คอลัมน์ ข่าวกระดาน (ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
ข่าวสด ฉบับวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 19

...ทุนจักรทอง) มีความสามารถพิเศษ (ทุนจักรเงิน) จำนวน 80 ทุน สอบถามโทร.0-2878-5000 เฟซบุ๊ก : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siam Technology College) หรือ www.siamtechno.ac.th ...คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดประชุมวิชาการกลุ่มย่อย หัวข้อ "นิติเวชศาสตร์ : บทบาทในกระบวนการยุติธรรมไทย" โดย นพ.วาโย อัศวรุ่งเรือง มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ และวิวัฒนาการของวิชานิติเวช...