ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 17 มีนาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (1 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ หน้าต่างความคิด: Fintegration : โอกาสของธนาคารไทย (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 8

เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Fintegration มาจาก คำว่า FinTech บวกกับ Integration เมื่อรวมกันแล้วหมายถึง การจับมือกันระหว่างธนาคารกับฟินเทคเพื่อให้บริการเทคโนโลยีทางการเงินที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน ช่วงหลายปีที่ผ่านมาฟินเทคเกิดใหม่ เพิ่มขึ้นราวกับดอกเห็ด ประมาณการกันว่าในปี ที่ผ่านมา มีฟินเทคอยู่ไม่น้อยกว่า 12,000 ราย มีเม็ดเงินจากแหล่งทุนต่างๆ...