ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 13 มีนาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 DPU News  (3 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ ชุมทางครู (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

...จัดโครงการสัมมนา เรื่องการบริการสารสนเทศ Gen Z วันที่ 17 มี.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ สนใจโทร 08-4490-2393...*คณะการท่องเที่ยว และการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรม และธุรกิจที่พัก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน รอบแรก...

2. ภาพข่าว: คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายทางการออกแบบแฟชั่นระดับอุดมศึกษา จัดแสดงผลงานแฟชั่นโชว์ของนักศึกษาออกแบบแฟชั่น "Fashion V together" ครั้งที่ 6 เมื่อเร็วๆ นี้

3. คอลัมน์ ชุมทางครู (ธุรกิจบัณฑิตย์/ม.ธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

...จัดโครงการสัมมนา เรื่องการบริการสารสนเทศ Gen Z วันที่ 17 มี.ค. เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ สนใจโทร 08-4490-2393...*คณะการท่องเที่ยว และการโรงแร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรม และธุรกิจที่พัก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรด้านการปฏิบัติงาน รอบแรกเรียน...