ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 12 มีนาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

  DPU News  (1 ข่าว)

 

1. คอลัมน์ หมุนตามโลก: พัฒนาทุนมนุษย์สู่เป้าหมายไทยแลนด์ 4.0 (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า B1

...ต้องพัฒนากำลังคนที่มีทักษะแรงงานขั้นสูงให้ได้มากขึ้นอีกถึง 3 เท่าตัว แต่ในความท้าทายนั้น เราน่าจะมีความหวังครับ หลังจากผมได้ฟังการนำเสนอของ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งได้ร่วมงานกับ สสค. ในการวิจัยพัฒนามาตรการสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ได้สรุป 5 บทเรียนสำคัญที่น่าจะเกิดประโยชน์แก่จังหวัดในการพัฒนากำลังคนที่มีทักษะขั้นสูงได้อย่างมี...