ข่าวมหาวิทยาลัย

ข่าวประจำวันที่ : 08 มีนาคม 2560

แหล่งที่มา : DPU

 

DPU News  (3 ข่าว)

 

1. ภาพข่าว: แวดวงของเรา: DPU JOB EXPO 2017 (dpu/ธุรกิจบัณฑิตย์/มธบ./มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
สยามรัฐ ฉบับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 13

edusiamrath@gmail.com สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) ร่วมกับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 เว็บไซต์ www.jobtopgun.com และ www.superresume.com ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "DPU JOB EXPO 2017" ครั้งที่ 49 พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับบริษัทชั้นนำมากกว่า 80 บริษัท แบบวัดความถนัดด้านอาชีพ ฝึกปฏบัติอาชีพอิสระ พร้อมร่วม...

2. คอลัมน์ ข้าราษฏร: ที่ปรึกษา ป.ย.ป. (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) คลิกดูคลิป >> 
มติชน ฉบับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 17

...การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 9.นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 10.นายพงศ์โพยม วาศภูติ อดีต สปช.และอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย 11.นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 12.นายศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD) 13.นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 14.นายสมชัย...

3. ภาพข่าว: สี่แยกข่าวย่อย: เติมความรู้งานโรงแรม (ธุรกิจบัณฑิตย์/มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์) (มีภาพ) คลิกดูคลิป >> 
เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 08 มีนาคม พ.ศ. 2560 หน้า 26

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสู่การเป็นมืออาชีพด้านการโรงแรม ระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย. 2560 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยเป็นหลักสูตรการปฏิบัติงาน และหลักสูตรการจัดการ สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือ ผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 เม.ย.2560 หรือ สอบถามได้ที่ โทร.0-2954-7300 ต่อ...