นักศึกษาป.โทเ รียนรู้ การบริหารจัดการองค์กรข่าวในดิจิทัลแพลตฟอร์ม

มันจะชิคนิดๆ คูลหน่อยๆ กับการบริหารจัดการองค์กรข่าวในดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ความท้าทายและโอกาสจาก technology disruption
ขอบคุณพี่เคน (คุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์) Editor in chief และ 1
ในผู้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ the standard ที่มาช่วยเติมเต็มความรู้ใหม่ให้ปรับตัวได้ทันทุกสถานการณ์ #ปริญญาโทนิเทศศาสตร์DPU
#เรียนรู้เพื่อรู้จริง