พี่เอเอ ภัทรบุตร เขียนนุกูล นักศึกษาป.โท คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

พี่เอเอ ภัทรบุตร เขียนนุกูล นักศึกษาป.โท คณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายรูปกับ รางวัลเกียรติบัตรยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ทางคณะฯได้มาถึง 3 รางวัล ณ บู้ทของคณะฯ ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา