ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท เห็นชาวนิเทศฯ ป.โท เราหลายๆ คนได้เข้าฟังการปาฐกถาจากท่าน รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีกิตติคุณ ของเรากันมากมาย