เทคนิคการสอน

หน้าหลัก > เทคนิคการสอน

เอกสารเทคนิคการสอนทั้ง 9 แบบ [zip]

จากงานสัมมนาการสอนแบบก้าวหน้า (24-25 มิ.ย. 56) จ.นครนายก

แผ่นพับเทคนิคการสอนแบบต่างๆ

สื่อการสอน (แนะนำโดย อ.ศิวนารถ คณะนิเทศศาสตร์)

  • โปรแกรม Super Soomm และ Super Goom เพื่อสุ่มชื่อนักศึกษา หรือ สุ่มจับกลุ่มนักศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่
    http://bit.ly/w8dLrC

  • เกมส์ที่เป็น powerpoint หรือ excel เช่น เกมส์เศรษฐี OX ทายภาพ ใบ้คำ ฯลฯ ซึ่งอาจารย์สามารถตั้งโจทย์เองได้ ดาวน์โหลดได้ที่

    http://people.uncw.edu/ertzbergerj/ppt_games.html

  • เกมส์ในห้องเรียน ของ ครูจันจิรา (ตั้งโจทย์เองไม่ได้) สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานได้ ดาวน์โหลดได้ที่

    http://www.krujanjira.com/