ภาพความประทับใจ งานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และกีฬาประเพณีเชื่อมสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560