ประมวลภาพงานเสวนาวิชาการ มุมมองใหม่:ประเด็นปัญหาทางกฎหมายที่น่าสนใจ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560