การติดต่อ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
เปิดทำการ วันอังคาร - วันเสาร์ เวลา 10.30 - 18.30 น.
ปิดทำการ วันอาทิตย์และวันจันทร์
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 428, 574, 753
โทรสาร 02-954-9518