การติดต่อ

หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์
เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิดทำการ วันเสาร์และวันอาทิตย์
โทรศัพท์ 02-954-7300 ต่อ 283, 286,712
โทรสาร 02-954-9518