ศาสตราจารย์ประจำ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

อาจารย์อาวุโส คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์

 

การศึกษา

  • น.บ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Doctorat en droit, Droit (Law), Universite de Caen, France