ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอน (ภาคปกติ)

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2560

 

ตารางสอนต่างคณะ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

ตารางสอนต่างคณะ

ตารางสอน และตารางสอบ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560

สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

ตารางสอบ (ภาคปกติ)

ปฎิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2560