พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณน้อมถวายความอาลัยพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช เมื่อวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา