คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560