คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560