คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560