คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนวัดรางบัว วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560