คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้จัดบรรยายกฎหมาย ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560