คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์จัดกิจกรรมรับน้อง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2560