ประมวลภาพรับน้องปีการศึกษา 2560 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์